Skip to content

Varför negativa känslor kan leda till inflammation

Våra känslor får oss att psykiskt relatera till allt och alla omkring oss. Men det vi inte tänker på är att känslor även kan påverka oss fysiskt. Ibland går det tyvärr så långt att händelser som akut sorg, stress och trauma får kroppen att utlösa en hjärtattack, så kallad Broken heart disease. Inflammationer i kroppen kan drabba den som hamnar i ett tillstånd av negativa känslor. Här berättar vi varför.

Negativa känslor leder till kronisk inflammation?

Vid negativa känslor reagerar kroppen genom att höja nivåerna av proinflammatoriska cytokiner vilket orsakar en fysisk inflammation. Kroppen reagerar med att skydda sig mot negativa känslor på samma sätt som att den hade utsatts för en ohälsosam livsstil, till exempel rökning. Exempel på negativa känslor är stress, depression eller skam.

Negativa känslor kan leda till en låggradig inflammation. Känslorna har också en negativ effekt på endokrina systemet och på immunförsvaret.

Stress och inflammation

Stress gör att hormonet kortisol utsöndras. Kortisol har många funktioner för kroppen och en av de viktigaste är att det reglerar kroppens inflammatoriska reaktioner. Kronisk eller överdriven stress kan leda till att kroppen får svårt att reglera kortisolutsöndringen. Detta gör kroppen väldigt känslig för att hantera en inflammation i kroppen då immuncellerna blir mindre mottagliga.

Personer som lider av psykisk stress är mer benägna att få förkylningar. Virus är ofta inte anledningen bakom dessa förkylningar. I stället är det en biverkning av att kroppen reagerar på en hormonell obalans vilket gör att immunförsvaret blir försvagat istället. Detta kan vara förklaringen till hur psykisk stress även kan leda till andra sjukdomar än bara förkylning eftersom din kropp är beroende av immunsystemets förmåga att kunna reglera inflammation.

Långvarig psykisk stress påverkar kroppen så att den förlorar sin förmåga att reglera immunsystemets försvar mot sjukdomar.

Depression och inflammation

Depression kan också bidra till ökad inflammation. Personer med långvarig depression eller till exempel bipolär sjukdom har förhöjda nivåer av proinflammatoriska cytokiner. Vissa anti-depressiva läkemedel kan minska inflammation.

Övergående negativa känslor samt brustet hjärta och inflammation

Även övergående stämningsstörningar som ilska, fientlighet, skam, pessimism och traumatiska upplevelser kan påverka immunförsvaret. Nylig forskning visar att syndromet "brustet hjärta" även kallat takotsubo - en akut hjärtattack som utlöses vid plötslig sorg eller trauma har ett samband med inflammation i kroppen. Forskning visar att immunsystemet och inflammation spelar en stor roll bakom ett brustet hjärta och forskarna har sett förhöjda inflammationshalter och en akut inflammation i hjärtat i samband med syndromet. Tillståndet är så pass allvarligt att det kan skapa ärrbildningar på hjärtat och det har även rapporterats om dödsfall.

Flera antiinflammatoriska ämnen, såsom curcumin och omega-3 fettsyror har visat sig förbättra humörsjukdomar.

Hur påverkas vi av positiva känslor?

Positiva känslor som glädje, intresse, tillfredsställelse, kärlek och liknande, har visat sig ha goda effekter på din fysiska hälsa också. Immunfunktionen förstärks och positiva tankar har en skyddande effekt mot inflammation. Studier visar också att det finns en stark koppling mellan sociala relationer och immunitet också. Personer med socialt stöd och bra relationer har visat sig ha minskad risk för inflammation.

Sammantaget kan negativa känslor, oavsiktliga eller kroniska, öka inflammationen och leda till fler sjukdomar. Stress är utlösande för inflammation. Samma gäller negativa känslor såsom ilska, frustration och skam kan leda till större risk för kronisk fysisk inflammation. Positiva känslor som social påverkan har istället en skyddande roll mot inflammation.

Fler källor:

sciencedaily.com
sciencedirect.com
sciencedirect.com
sciencedirect.com
sciencedirect.com
ncbi.nlm.nih.gov
ncbi.nlm.nih.gov
sciencedirect.com

Scroll To Top