Skip to content

Den 25 maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen GDPR i hela EU. Den nya förordningen ersätter personuppgiftslagen (PUL) och skärper kraven på hur företag får behandla personuppgifter.

Tillsammans med våra köpvillkor för tjänsten och vår Cookiepolicy förklara denna policy hur vi samlar in och hanterar dina uppgifter på våra webbplatser och andra tjänster. Vi granskar denna policy då och då för att säkerställa att den är aktuell. När vi gör ändringar publicerar vi senaste versionen här. Om vi gör viktiga ändringar talar vi om det för dig nästa gång du använder våra tjänster eller meddelar dig på andra sätt.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Inflammation Lab, org.nr 559047-7948. ("vi", "oss" och "vår") med adress: Lokevägen 14
182 61 DJURSHOLM är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som samlats in via vår webbplats ("Tjänsten")

Genom att registrera sig eller att använda Tjänsten accepterar du villkoren i denna sekretesspolicy, och ger samtycke till behandlingen av dina personuppgifter på det sätt som beskrivs nedan. Denna sekretesspolicy utgör en del av Inflammation Lab användarvillkor.

Vi värnar om din personliga information och personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen för att skydda alla personuppgifter så att de inte försvinner, stjäls, utsätts för obehörig åtkomst, ändras eller förstörs på ett otillåtet sätt.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

När du genomför ett köp på Inflammation Lab behöver du ange vissa personuppgifter för att vi ska kunna leverera varan till dig; namn, adress, e-postadress och telefonnummer samt annan information som frivillig uppges vid köp av produkter och bruk av våran hemsida. Annan information som samlas in via Tjänsten genom cookies kan vara IP-adress, språkinställningar och geografisk information. Dessa uppgifter använder vi för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund, vid garantiärenden samt för försäljningsstatistik.

Angivna personuppgifter sparas i vårt system enligt den nya dataskyddsförordningen GDPR. Du som kund hos oss rätt att få ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. För få ett sådant utdrag vänligen kontakta oss på support@inflammationlab.com.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Informationen vi samlar in behandlar vi för att erbjuda, producera och leverera Inflammation Labs produkter, och för att fullfölja våra åtagande gentemot beställare/uppdragsgivare, användare och kund. Informationen behandlas även för att erbjuda, administrera, utveckla och förbättra Tjänsten. Vi kan även komma att använda informationen vi samlar in för fakturering.

Du som kund kan även komma att mottaga marknadsföring från Inflammation Lab, men du kan även välja bort denna funktion om så önskas, vänligen kontakta oss på support@inflammationlab.com. Vid val av ett betalningssätt som kräver kreditupplysning (delbetalning och Klarna Faktura) krävs även personnummer utöver ovan nämnda uppgifter.

Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagar och förordningar, efterkomma begäran eller förelägganden från tillsynsmyndighet eller behöriga domstolar; för att skydda och försvara våra rättigheter, vår egendom eller intressen; eller för att skydda våra användare.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara registrerad hos oss sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra våra åtaganden gentemot beställaren. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning

Hur skyddar vi din information?

Databasen skyddas genom viss kryptering. Vi använder oss även av HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) och SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren.

Utlämning av information till tredje parter

Inflammation Lab AB lämnar inte ut eller säljer personuppgifter vidare till tredje part. Tredje part kan endast få tillgång till de uppgifter som är nödvändiga för att utföra särskilda tjänster för Inflammation Lab. I sådana fall undertecknas strikta avtal för att säkerställa informationssäkerheten. Inflammation Lab bestämmer dessutom alltid hur behandlingen av uppgifterna ska ske.

För att kunna fullgöra våra åtagande och upprätthålla Tjänsten kan vi komma att lämna ut den information vi samlat in, till tredje parter. Det kan till exempel vara olika tjänsteleverantörer för att tillhandahålla Tjänsten, producera och administrera beställda produkter och för e-post- och/eller SMS-kommunikation. Dessa tjänsteleverantörer får endast tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga för att de ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot oss och de får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner. De är även skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samma utsträckning som våra.

Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter i andra fall än de som angivits ovan om det är nödvändigt för att följa gällande lagar och förordningar, efterkomma begäran eller förelägganden från tillsynsmyndighet eller behöriga domstolar. Vi kan därtill komma att överföra personuppgifter vi samlat in till tredje part vid omorganisation, fusion eller överlåtelse.

Personer under 18 år 

Vi samlar inte medveten in personuppgifter från personer som är under 18 år. Om du är under 18 år ber vi dig att inte använda Tjänsten och inte förse oss med några personuppgifter. Om vi får reda på att vi samlat in personuppgifter från en person under 18 år kommer vi att vidta åtgärder för att radera uppgifterna.

Samtycke till överföring av information till tredje land

För att tillhandahålla Tjänsten och för att uppfylla övriga ändamål angivna i denna sekretesspolicy kan vi komma att överföra och behandla dina personuppgifter i andra länder, inklusive i länder utanför EES-området. Genom att använda vår Tjänst samtycker du uttryckligen till detta.

Cookies
Liksom de flesta andra nätbutiker använder Inflammation Lab cookies. Användningen sker i enlighet med lagen om elektronisk kommunikation. En cookie är data som lagras i webbläsarens internminne och som ska ge dig en bättre och mer relevant användarupplevelse när du besöker en webbplats.

Inflammation Lab använder cookies bland annat för att kunna underlätta näthandeln för dig med tillgång till inloggning, kundvagn, genomförande av köp och automatisk visning av relevanta produkter på din sida. Vi använder också cookies till statistik för att lära oss mer om vad våra kunder är intresserade av, så att vi kan göra våra webbsidor ännu mer användarvänliga.

I cookies lagras information om: IP-adress, webbläsaren som används, operativsystem, vilken bredbandsleverantör man använder, samt data över besökta undersidor och datum/tidpunkt för besöket. Vi lagrar aldrig information som kan identifiera användaren.

Om du vill undvika användning av cookies kan du ställa in webbläsaren på att inte godkänna cookies automatiskt. Tänk på att om du väljer att utesluta cookies så upphör flera av funktionerna på Inflammation Lab att fungera.

Informationen levereras aldrig till och görs aldrig tillgänglig för tredje part utanför vår koncern. Utomstående kan bara få insyn i informationen om det är nödvändigt för att utföra bestämda tjänster för Inflammation Lab. Genom att använda webbplatsen www.inflammationlab.se samtycker du till användningen av cookies.

Inflammation Lab använder Google Analytics som analysverktyg.

Ändringar i Sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna Sekretesspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Vi kommer i sådant fall meddela dig om ändringarna. Du anses ha accepterat ändringarna om du därefter fortsätter att använda Tjänsten.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig, rätt att begära rättelse av dina personuppgifter, samt rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas. Beroende på vilka personuppgifter som raderas är det inte säkert att vi kan tillhandahålla vissa tjänster till användaren.

Du har även rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter, och när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakta oss

Vi vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till oss förändras, eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen kontakta oss. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Vill du komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att mejla till: support@inflammationlab.com

Scroll To Top